Ine van der Horn in atelier. Fotografie Boris Schmidt.

Fotografie Boris Schmidt.

Over Ine van der Horn

Ine van der Horn, beeldend kunstenaar uit Utrecht, maakt (delen) van menselijke figuren van leer of papier. Soms wordt dit basismateriaal gecombineerd met andere materialen, zoals glas, textiel, metaal of hout. Een aantal kunstwerken worden als groep gepresenteerd en bestaan uit meerdere menselijke vormen. Elk figuur vertelt haar eigen verhaal en staat dan ook op zich binnen de context van het geheel.
De werken van Ine verbeelden de dieper gelegen lagen van de mens. Het werk laat de toeschouwer nadenken over zichzelf. Hoe staan zij zelf in het leven, in de maatschappij. Het werk roept vragen op. In de kunstwerken ziet eenieder wat hij of zij zelf wil zien als ware het een spiegel. Voor iedereen is dat anders. Wat de toeschouwer ziet vertelt veel over zijn of haar ervaringen in het leven.
Het enthousiasme, de passie en openheid van Ine maken dat de toeschouwer geboeid wordt door het verhaal achter elk werk. Zij wil graag het verhaal van de toeschouwer horen en vertaalt dat verhaal door naar het kunstwerk dan men zojuist ervaren heeft. Door deze ontmoetingen en verhalen ontstaan nieuwe ideeën voor nieuwe werken.

Ine van der Horn, an artist of fine art from Utrecht, makes (parts) of human figures from leather or paper. Sometimes this basic material is combined with other materials, such as glass, textile, metal or wood. A number of works of art are presented as a group and consist of several human forms. Each figure tells its own story and therefore stands alone within the context of the whole.
Ine’s works represent the deeper layers of mankind. The work makes the viewer think about themselves. How do they themselves stand in life, in society. The work raises questions. In the works of art, everyone sees what he or she wants to see as if it were a mirror. It is different for everyone. What the viewer sees tells a lot about his or her experiences in life.
Ine’s enthusiasm, passion and openness make the spectator captivated by the story behind each work. She wants to hear the spectator’s story and translates that story to the work of art than one has just experienced. Through these encounters and stories, new ideas for new works arise.

Wil je meer info? Neem dan contact op.